Biuro Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego
Wybierz język: PL / EN / DE
Menu
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 155
W tym miesiącu: 4564
Wszystkich: 948697
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

 • 2007 - Analiza techniczna przenośników taśmowych transportu surowca oraz transportu klinkieru i dodatków z hali suwnic do młynów cementu Warta II.
 • 2007 - Przystosowanie punktów rozładunku żużla i węgla do wagonów typu Fals (samorozładowcze) na Oddziale Spedycji Kolejowej i Pakowni Cementu w Cementowni Warta.
 • 2007 - Układ wysyłki cementu luzem na Pakowni Warta I.
 • 2007 - Przebudowa instalacji by-passu mająca na celu stabilizację procesu wypału klinkieru pieca obrotowego nr 5.
 • 2008 - Przebudowa łamacza kamiennego Warta II, budowa przesiewacza z bunkrem załadowczym – Etap 1.
 • 2008 - Rozbudowa stanowisk załadunku cementu luzem, budowa silosów z wagami na wydziale TPK-2.
 • 2008 - Przebudowa układu dystrybucji klinkieru na górze silosów klinkieru linii piecowej nr 5 i nr 6. Etap 1.
 • 2008 - Przebudowa łamacza kamiennego Warta II, budowa przesiewacza z bunkrem załadowczym – Etap 2.
 • 2008 - Transport surowca na skład uśredniający, bunkier żelbetowy, tunele oraz układ transportu kamienia przenośnikami taśmowymi PT2, PT-3 na PT4.
 • 2008 - Rama nośna (prawa i lewa) napędu pieca obrotowego nr 6.
 • 2008 - Załadunek cementu do BIG BAG.
 • 2008 - Doładunek cementu na cementowagony i cementowozy z zabudową wago kolejowo-samochodowej i przeciągarki do wagonów.
 • 2008 - Zabudowa przenośników kubełkowych firmy Beumer na wydziale TPK-1
 • 2008 - Układ jednoczesnego transportu (taśmowego) dwóch marek klinkieru (w tym klinkieru drogowego) na skład.
 • 2008 - Przebudowa linii technologicznej wypału klinkieru nr 6 – chłodnica odparowująca (wieża 1) ø 6000 mm, h=70 m.
 • 2008 - Przeniesienie istniejących instalacji odpylających wieży wymiennika obszaru linii piecowej nr 6.
 • 2008 - Instalacja schładzania gazów z rurociągów gazów odlotowych chłodnika pieca nr 5 i chłodnika pieca nr 6 do suszarni węgla Warta-3 (wieża 3).
 • 2008 - Wieża schładzająca nr 2.
 • 2009 - Przebudowa przenośnika  taśmowego nr 213 pod łamaczem nr A i B.
 • 2009 - Przebudowa węzłów przesypowych z przenośnika taśmowego 8105 na przenośnik taśmowy PT9.
 • 2009 - Przebudowa węzłów przesypowych z przenośnika taśmowego PT9 na przenośnik taśmowy 8106.
 • 2009 - Układ dozowania sulfatu do cementu na wydziale WARTA II.
 • 2009 - Połączenie komunikacyjne wieży wymienników ciepła linii nr 6 z istniejącą konstrukcją wieży wymienników nr 5 na poziomie +61,00 m.
 • 2009 - Połączenie komunikacyjne nadbudowanej wieży wymienników ciepła linii nr 6 z halą łupka na poziomie +61,00 m.
 • 2009 - Konstrukcja klatki schodowej na nowych zbiornikach surowca linii nr 6 obiekt 21.
 • 2009 - Kładka wieża nr 2 budynek młynowni węgla.
 • 2009 - Odpylanie by-passu i transportu klinkieru linii nr 6.
 • 2009 - Konstrukcja klatki schodowej na podest obsługowy podpory nr 1 pieca obrotowego linii nr 6.
 • 2009 - Konstrukcja kładki obsługowej łączącej silosy surowca linii nr 5 z silosami surowca linii nr 6 oraz klatki schodowej na istniejących zbiornikach surowca linii nr 5. 
 • 2009 - Zasilanie palnika głównego pieca obrotowego nr 6 w pył węglowy.
 • 2010 - Stacja załadunku i transportu klinkieru na przenośnik taśmowy nr 66.
 • 2010 - Budowa stanowiska załadunku cementu luzem na Wydziale TPK 2.
 • 2010 - Zabudowa urządzenia próbkującego przed Składem Uśredniającym na terenie Cementowni WARTA S.A.
 • 2010 - Instalacja ograniczająca emisję NOx do powietrza z instalacji spalania paliw w piecach obrotowych do wypalania klinkieru w Cementowni WARTA SA w Trębaczewie.
 • 2010 - Budowa drogi dojazdowej do łamacza A WII.
 • 2010 - Solec Kujawski.
 • 2011 - Modernizacja separatora dynamicznego młyna cementu nr 3 na Wydziale Przemiałowni Cementu Warta II w Cementowni WARTA S.A. w Trębaczewie.
 • 2011 - Rozbudowa budynku punktu sprzedaży cementu luzem przy bramie nr 3 w Cementowni WARTA S.A.
 • 2011 - Budowa instalacji trzeciego powietrza z głowicy chłodnika do szybu pieca nr 6.
 • 2011 - Przebudowa separatora dynamicznego młyna cementu nr 2 na Wydziale Przemiałowni Cementu -Warta II.
 • 2011 - Obieg okrężny mąki surowcowej.
 • 2011 - Budowa rurociągu odwadniającego III poziom złoża Działoszyn.
 • 2011/2012 - Przebudowa separatora dynamicznego młyna cementu nr 1 na Wydziale Przemiałowni Cementu Warta II.
 • 2011 - Przebudowa zsypu klinkieru z silosu nr 2 i zabudowa wagi samochodowej.
 • 2012 - Przebudowa części budynku administracyjno-biurowego Cementowni „WARTA” S.A. w Trębaczowie w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • 2012 - Instalacji podawania paliw uzupełniających do pieców linii nr 5 i 6 Warty II.
 • 2012 - Budowa osadnika wody kopalnianej w Zakładzie Górniczym Cementowni WARTA S.A.
 • 2012 - Instalacja dozowania glikolu.
 • 2012 - Przebudowa kompleksowa instalacji odpylania w budynku Przemiałowni Cementu Warta II.
 • 2012 - Przebudowa układu transportu klinkieru w budynku Przemiałowni Cementu Warta II.
 • 2013 - Budowa instalacji III powietrza z głowicy chłodnika do szybu pieca linii nr 6 w Cementowni Warta SA w Trębaczewie – 2 etap.
 • 2013 - Zabudowa podestu obsługowego dla pomp pływających na terenie istniejącego rząpia.
 • 2014 - Konstrukcja podestów obsługowych i przejść komunikacyjnych na wieży wymienników na poziomie zabudowy cyklonów – budowa i przebudowa.
 • 2014 - Zabudowa przenośnika płytowego typu BPB zasilającego przenośnik taśmowy nr 66.
 • 2014 - Odprowadzenie przepadów spod przenośników taśmowych transportu materiałów nr 33 do młynów cementu nr 1, 2, 3.
 • 2014 - Zabudowa wagi węgla FLSmith Pfister na młynie węgla.
 • 2014 - Budowa fundamentów pod zabudowę wciągarki wagonów na torze 233.
 • 2014 - Nadbudowa i przebudowa terminala załadunku cementu na torze 211 z rozbudową o nowe stanowisko załadunku cementu na torze 210 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa rampy załadowczej toru 211.
 • 2014 - 2015 - Przebudowa i rozbudowa młynowni surowca i cementu wraz z infrastrukturą techniczna w związku z przebudową młyna surowca nr 1 Warty II na młyn cementu nr 4 i budowa układów technologicznych separatora dynamicznego PSP oraz transportu klinkieru i dodatków do produkcji cementu na terenie Cementowni.
 • 2015 - Budowa układu transportu pyłu spod wieży schładzającej nr 1 do elewatora zbiornika homo na linii piecowej nr 6.
 • 2015 - Odwodnienie złoża Niwiska Górne-Grądy wraz z budową podestu obsługowego pomp, komunikacji pionowej, budową rurociągu wód kopalnianych, elektrycznej zewnętrznej linii zasilającej, budową stacji transformatorowej, rozdzielni, ukształtowaniem terenu (skarpy, rząpie).
 • 2015 - Instalacja wykorzystania powietrza nadmiarowego z chłodników klinkieru przy przemiale łupka.
 • 2015 - budowa stanowiska do poboru próbek z cementowozów przy bramie nr 3
 • 2015 - zabudowa wentylatorów irurociągów aspiracji dla młynów cementu nr 1, 2, 3
 • 2016 - układ komunikacji w rejonie hali paliw uzupełniających
 • 2016 - budowa hali magazynowej i wiat magazynowych
 • 2016 - aeracja zbiornika pyłu węglowego na młynowni łupka
 • 2016 - przebudowa układu zrzutu pyłu z przenosnika Aumund do leja odpylacza tkaninowego młyna cementu nr 4
 • 2016 - zabudowa pierścieni aeracji dla zbiornika pyłu węglowego nr 31 w młynowni łupka
 • 2016 - budowa utwardzonego placu manewrowego do rozładunku oleju opałowego z autocystern do istniejącej kotłowni olejowej oraz zabudowa separatora koalescencyjnego i budowa dwóch utwardzonych zjazdów połączonych z wewnętrzną droga zakładową i remont odcinka drogi zakładowej
 • 2016 - sieci sprężonego powietrza - Pakownia Warta I
 • 2016 - budowa zabezpieczenia stanowiska załadunku cementu z cementowozów z lokalizacją przy bramie nr 3 w zakresie: budowy wiaty stanowiska do poboru próbek z cementowozów
 • 2016 - budowa instalacji centralnego odkurzania w hali młynowni węgla
 • 2016 - budowa instalacji centralnego odkurzania w hali młynowni cementu
 • 2016 - rozbiórka istniejącej drogi wewnątrzzakłądowej i budowa nowego odcinka drogi wewnątrzzakładowej
 • 2016 - budowa podestu jako drogi ewakuacyjnej z windy osobowo-towarowej do klatki schodowej w budynku Pakownia Warta I
 • 2016 - budowa komunikacji w rejonie transportu wilgotnego pyłu spod wieży schładzającej nr 1
 • 2016 - budowa drogi technologicznej do złoża Działoszyn - Trebaczew
 • 2017 - sieci sprężonego powietrza - Przemiałownia surowca i cementu Warta II
 • 2017 - odwodnienie złoża Działoszyn - Trębaczew wraz z zabudową podestu obsługowego pomp, budową rurociągu wód kopalnianych, elektrycznej linii zasilajacej, budową stacji transformatorowej, ukształtowaniem terenu: skarpy, rząpie (etap 1 i 2)
 • 2017 - przebudowa układu by-pass linii piecowej nr 6 w Cementowni Warta
 • 2017 - rozbiórki dróg technologicznych w kopalni Zakładu Górniczego Cementowni Warta: do złoża Działoszyn oraz do złoża Przekop
 • 2017 - rozbiórka instalacji odwadniającej złoże Działoszyn - Trebaczew w kopalni Zakładu Górniczego Cementowni Warta
 • 2017 - budowa wież oświetlających: nr 6/4 (złoże Działoszyn) oraz nr 1 (złoże Pajęczno - Makowiska)
 • 2017 - przebudowa młyna surowca nr 2 Warty II na młyn cementu nr 5. Budowa układów technologicznych separatora dynamicznego oraz transportu klinkieru i dodatków do produkcji cementu. Koncepcja projektowa techniczno - ekonomiczna
 • 2017 - przebudowa hali młynów surowca Warta I ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji produkcyjnej na magazynową i budowa zadaszenia nad bunkrami zasypowymi składu surowcowego
 • 2017 - budowa wiat z wbudowanymi podestami do obsługi cementosamochodów - stanowisko I, II, I
 • 2017 - budowa pomostu do wymiany lin chwytaka i podestu dla chwytaka suwnicy na składzie suwnicowym surowca
 • 2017 - budowa zadaszenia nad torami 210 i 211 w miejscu załadunku cementu luzem na wagony kolejowe w rejonie Pakowni Warta I
 • 2017 - zabudowa wagi rotorowej FLS Pfister wraz z układem wysypowym w rejonie wieży wymienników
 • 2017 - przebudowa układu odpylania cyklonów zabudowanych na linii wypału klinkieru nr 5
 • 2017 - zabudowa przenośnika zgrzebłowego chłodnik klinkieru linii wypału nr 5
 • 2017 - przetwórstwo i suszenie paliw uzupełniających - koncepcja techniczno-ekonomiczna 
Aktualności
Najnowsze realizacje
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

Zamieszczone na niniejszej stronie opracowania graficzne, zdjęcia, wizualizacje oraz tekst podlegają ochronie przewidzianej przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 - tekst jednolity z późn. zm.). Kopiowanie, wykorzystywanie opracowań graficznych, zdjęć, wizualizacji lub/i tekstu bądź też ich fragmentów bez zgody BPBPiO "INWESTOR" s.c. jest zabronione.