Biuro Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego
Wybierz język: PL / EN / DE
Menu
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 63
W tym miesiącu: 11353
Wszystkich: 1231347
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

Historia firmy datuje się od 1988 roku, w którym zostało zarejestrowane 2-osobowe prywatne przedsiębiorstwo budowlane MAKEBUD Sp. z o.o. Na początku swego istnienia firma doskonale potrafiła wykorzystać koniunkturę panującą w tym okresie w budownictwie. W oparciu o wniesiony przez udziałowców do firmy gotówkowy kapitał założycielski stworzono pierwsze podstawy dla rozruchu firmy: zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt budowlany oraz spawalniczy, a także środki transportu. W okresie późniejszym została nabyta nieruchomość na terenie której utworzono własną bazę transportowo-sprzętową z zapleczem techniczno-magazynowym. Doświadczenie zawodowe wspólników oraz właściwie wytyczony kierunek zarządzania firmą pozwoliły w krótkim czasie rozbudować firmę do ponad 80-osobowego stanu zatrudnienia, w tym 90% stanowił zespół wykonawczy bezpośrednio zatrudniony na placach budów.

Wraz ze zdobywaniem przez załogę nowych doświadczeń zawodowych firma angażowała się w bardziej odpowiedzialne i o większym stopniu złożoności roboty budowlane konstrukcyjno-montażowe, co z kolei wymagało podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez dodatkowe szkolenia i kursy, finansowane całkowicie przez firmę. Inwestycja w potencjał ludzki bardzo szybko się zwróciła, ponieważ pozyskaliśmy wiele nowych rynków pracy, a tym samym intratne kontrakty. W tym samym okresie firma podjęła długookresową współpracę z Hutą CZĘSTOCHOWA, wykonując na jej rzecz prace inwestycyjne oraz remonty średnie i kapitalne na wydziałach produkcyjnych - Walcowni Rur, Walcowni Blach Grubych, Koksowni, Tlenowni oraz kompleksowo zabezpieczała Wydział Energetyczny.

Następnie podjęto realizację osiedla mieszkaniowego przy ul. M.Curie-Skłodowskiej w Częstochowie oraz budowy poczty i rozbudowy Urzędu Gminy w Kłomnicach, a także obiektów dla indywidualnych odbiorców, m.in.: domy jednorodzinne, warsztaty usługowe, warsztaty produkcyjne, hale magazynowe i inne.

Realizacja dużych inwestycji wymagała sprawowania nad przebiegiem prac nadzoru przez kadrę inżynieryjno-techniczną. Powołano kilku osobową komórkę do obsługi inwestycji, zatrudniając osoby z uprawnieniami do kierowania i nadzoru budów oraz z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia projektowe kadry inżynieryjnej bardzo szybko zostały właściwie wykorzystane do potrzeb firmy, zarówno przy bieżących realizacjach inwestycji jak i przy rozwijaniu kolejnego, nowego kierunku świadczenia usług przez firmę: działalności w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Efektywne zarządzanie firmą spowodowało jej dalszy rozwój, a wypracowane zyski umożliwiły zakup własnego, ciężkiego sprzętu budowlanego i w efekcie uczyniło to firmę samowystarczalną, uniezależniając się od podwykonawców. Ponadto przeprowadzono pełną, profesjonalną komputeryzację wszystkich komórek firmy.

W 1989 r. podjęto współpracę z "rynkiem wschodnim" tj. z firmami z Ukrainy oraz Rosji, tworząc oddzielny podmiot gospodarczy (joint venture) pod nazwą Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOVEXPOL Sp. z o.o. z/s w Częstochowie oraz z filią w Chersonie na Ukrainie - usługi budowlane oraz handel materiałami budowlanymi. P.Z. SOVEXPOL istnieje nadal.

Na początku lat 90-tych zarysowała się tendencja pogarszania koniunktury w budownictwie i w efekcie udziałowcy podjęli uchwałę o podziale firmy na 2 oddzielne przedsiębiorstwa, tj. MAKEBUD Spółka z o.o. - usługi ogólnobudowlane oraz Biuro Obsługi Inwestorskiej INWESTOR s.c. - usługi projektowe i obsługa inwestycji budowlanych. Rejestracja spółki INWESTOR nastąpiła w dniu 8 marca 1993 r. W początkowym okresie firma zajmowała się doradztwem budowlanym, nadzorami technicznymi, szacowaniem nieruchomości oraz obsługą inwestycji w zastępstwie inwestorów, a także wykonawstwem opracowań projektowych z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych dla budownictwa ogólnego oraz przemysłowego. Właściciele firmy postawili na rozbudowę pracowni konstrukcyjno-projektowych.

Przyjmując do wykonania projekty wielobranżowe firma część opracowań branżowych koordynowała podzlecając do zaprzyjaźnionych firm lokalnych branże instalacyjne i stąd na zasadach wzajemnego poszanowania podjęto owocną dla stron współpracę z branżowymi pracowniami projektowymi.

Wejście na rynek polski "obcego kapitału" wymusił również na biurach projektowych dostosowanie obowiązujących standardów projektowania do wymogów i oczekiwań przyszłych klientów. Od tej chwili powszechnym stał się przekaz informacji pocztą elektroniczną, a projektowanie - przy użyciu inżynierskiego oprogramowania komputerowego.

Dlatego też do naszego doświadczonego zespołu projektowego zostali pozyskani młodzi, uprawnieni projektanci, którzy w atmosferze koleżeńskiej współpracy stworzyli klimat zawodowej rywalizacji, wykorzystując perfekcyjne opanowanie nowych technik komputerowych, biegle posługując się oprogramowaniem do wykonywania obliczeń, projektowania, wizualizacji i animacji komputerowej.

Do wykonywania dokumentacji zespół projektowy używa najnowszych wersji programów wspomagających prace inżynierskie i architektoniczne, m.in. AutoCAD , wersje 3D - m.in : Inventor Professional, Revit Structure, Revit Architecture oraz inne, np.: ArCON, ABISplan, Robot Millennium, RM, NORMA.

Wraz z upływem czasu biuro projektowe nawiązało nowe, rozliczne kontakty z kontrahentami lokalnymi, regionalnymi oraz zagranicznymi. W efekcie tych działań powiększono grono Zleceniodawców, a tym samym nastąpił dalszy rozwój zespołu projektowego, który w oczekiwaniu rynku mógł stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, tworząc wiele śmiałych dokumentacji projektowych.

Po realizacjach w budownictwie ogólnym, kubaturowym - zespoły mieszkaniowe, obiekty handlowe, usługowe, biurowe, użytku publicznego i dla indywidualnych odbiorców - przyszła kolej na budownictwo przemysłowe, z którym firma miała praktyczną styczność kilka lat wcześniej. Stąd też w 1995 r. biuro podjęło stałą współpracę z Cementownią RUDNIKI świadcząc usługi projektowe do chwili obecnej, konkurując z innymi biurami projektowymi. W latach 1998-2001 firma nasza wykonała szereg dokumentacji projektowych rozbudowy i modernizacji Cementowni RUDNIKI S.A. otrzymując zlecenia od jej nowego właściciela koncernu READYMIX, a w latach następnych z koncernu CEMEX Polska. Prowadzone inwestycje miały charakter pro-ekologiczny. Dobrze układająca się współpraca zaowocowała kolejnymi zleceniami , co w efekcie dało możliwość pośredniej współpracy z innymi firmami z rynku niemieckiego, które były dostawcami technologii i urządzeń do Cementowni RUDNIKI, i tak: IBAU Hamburg, Brockhausen GmbH, Intensiv Filter, Moller Hamburg, Gambarotta Geschwendt, Boge.

W okresie tym zakres świadczonych usług projektowych biura poszerzył się o projektowanie zagadnień mechanicznych, m.in. urządzenia transportu poziomego i pionowego, urządzenia podające i dozujące, i stąd kolejnymi odbiorcami naszych usług były m.in.: Cementownia WARTA S.A w Trębaczewie k/Działoszyna, LAFARGE-Cement Polska S.A. w Małogoszczu, Z-d Suchych Zapraw Dyckerhoff Sopro Polska Sp. z o.o. w Nowinach k/Kielc, a także firmy TEKA Maschinenbau GmbH oraz ZEILBERGER Fordertechnik GmbH.

Od maja 2007 r. spółka INWESTOR podjęła cenną współpracę z Cementownią WARTA S.A. wykonując na jej rzecz liczne dokumentacje związane z prowadzoną aktualnie rozbudową i modernizacją zakładu. Współpraca ta przyczyniła się także do nawiązania kolejnych partnerskich kontaktów z innymi kontrahentami, m.in. z firmami: Kraft&Streich, Aumund, ELEX, LECHLER, REMUR-Rudniki, Konstract, RUBOR.

W grudniu 2007 r. uchwałą wspólników spółka INWESTOR zmieniła częściowo swoją nazwę rozszerzając ją w tytule o dominujący kierunek prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, przyjmując nową nazwę w brzmieniu: Biuro Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego INWESTOR s.c. Z.Urbaniak i S-ka.

Aktualności
Najnowsze realizacje
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

Zamieszczone na niniejszej stronie opracowania graficzne, zdjęcia, wizualizacje oraz tekst podlegają ochronie przewidzianej przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 - tekst jednolity z późn. zm.). Kopiowanie, wykorzystywanie opracowań graficznych, zdjęć, wizualizacji lub/i tekstu bądź też ich fragmentów bez zgody BPBPiO "INWESTOR" s.c. jest zabronione.