Biuro Projektowe Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego
Wybierz język: PL / EN / DE
Menu
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 95
W tym miesiącu: 11669
Wszystkich: 1244188
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

Rozbudowa budynku punktu sprzedaży cementu luzem przy bramie nr 3 w Cementowni WARTA S.A.
Rok 2011 Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku  portierni przy bramie nr 3. Budynek został rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia, w tym punktu sprzedaży.
Modernizacja separatora dynamicznego młyna cementu nr 3 na Wydziale Przemiałowni Cementu - Cementownia "Warta"
Rok 2011 Projekt polega na zabudowie nowego separatora dynamicznego dla młyna cementu nr 3 wraz z instalacjami, nowoprojektowanymi rurociągami technologicznymi i odpylającymi. Zaprojektowano zabudowę rynien aeracyjnych, układów przenośników ślimakowych, urządzeń technologicznych takich jak sito wibracyjne, wentylator procesowy.
Przebudowa zsypu klinkieru z silosu nr 2 i zabudowa wagi samochodowej
Rok 2011 Przedmiotem projektu jest budowa zsypu z silosu klinkieru nr 2 na naczepy samochodowe oraz zabudowa wagi samochodowej. Zaprojektowano zabudowę następujących urządzeń: zasuwy nożowej z napędem elektrycznym, przenośnika wibracyjnego, rękawa załadowczego, wagi samochodowej zagłębionej oraz filtra odpylającego.
Przebudowa układu dystrybucji klinkieru na górze silosów klinkieru - Cementownia "Warta"
Opracowanie projektowe obejmuje przebudowę istniejącego układu dystrybucji klinkieru na górze silosów klinkieru dla potrzeb linii piecowej nr 5 i 6. W skład opracowania wchodzi zabudowa przenośnika typu SPB oraz nowego przenośnika taśmowego, przebudowa i rozbudowa stacji przesypowej, budowa konstrukcji stalowych nowych galerii przenośników i słupów podporowych. Dodatkowo przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji odpylającej.
Modernizacja transportu  kamienia wapiennego na terenie kamieniołomu
Rok 2010 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy – celem inwestycji było zastąpienie kolejki wąskotorowej przez zastosowanie układu przenośników taśmowych transportujących wydobyty surowiec na projektowany skład uśredniający  a następnie do zakładu produkcyjnego.
Stacja załadunku i transportu klinkieru na przenośnik taśmowy nr 66 - Cementownia "Warta"
Rok 2010 Przedmiotem projektu jest stacja załadunku i transportu klinkieru na przenośnik taśmowy nr 66. Ciąg transportowy został zaprojektowany do maksymalnej wydajności – 450 t/h klinkieru. W skład projektowanego układu transportowego wchodzą następujące urządzenia: urządzenie załadunkowe typu SAMSON typ 800 produkcji firmy Aumund wraz z obudową i przesypem, filtr odpylający wraz z wentylatorem i emitorem, przenośnik kubełkowy...
Budowa stanowiska załadunku cementu luzem na Wydziale TPK 2
Rok 2010 Projekt obejmuje przebudowę istniejącego stanowiska załadunku cementu luzem i obejmuje: montaż wag samochodowych, przebudowę istniejących zbiorników cementu z montażem systemu aeracji, modernizację układu odpylania. Projektuje się zabudowę systemu rynien aeracyjnych wraz z przebudową przesypów jak i montaż rękawów załadowczych.
Zabudowa urządzenia próbkującego przed Składem Uśredniającym na terenie Cementowni WARTA S.A.
Rok 2010 Tematem opracowania jest zabudowa urządzenia próbkującego przed Składem Uśredniającym na przenośniku taśmowym PT5 w Cementowni WARTA S.A. w Trębaczewie k/Działoszyna przy uwzględnieniu wytycznych dostawcy oraz istniejącej zabudowy w rejonie planowanej inwestycji Urządzenie jest dostarczane wraz z obudowę stanowiącą ochronę przed promieniowaniem. W pobliżu miejsca zabudowy urządzenia próbkującego projektuje się wykonanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania worków...
Instalacja ograniczająca emisję NOx do powietrza z instalacji spalania paliw w piecach obrotowych do wypalania klinkieru w Cementowni WARTA SA w Trębaczewie
Rok 2010 Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji ograniczającej emisję NOx do powietrza z instalacji spalania paliw w piecach obrotowych do wypalania klinkieru w Cementowni WARTA SA w Trębaczewie'' jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowy instalacji do selektywnej redukcji niekatalitycznej tlenków azotu (SNCR) w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowego z wykorzystaniem wodnego roztworu mocznika z usytuowaniem...
Solec Kujawski
Rok 2010 Przedmiotem opracowania jest koncepcja zabudowy stacji załadunku cementu (przesypowni cementu) do cementowozów wraz konstrukcją wsporczą silosów stalowych cementu. Cement dostarczany jest przy pomocy transportu kolejowego, magazynowany w kilku silosach i w razie potrzeby załadowywany na cementowozy.
Aktualności
Najnowsze realizacje
Kontakt

BPBPiO INWESTOR s.c.rzetelna_firma.jpg

ul. Skwerowa 27
42-221 Częstochowa
tel. (34) 3247794
tel./fax. (34) 3610310
inwestor@inwestor-urbaniak.pl

Zamieszczone na niniejszej stronie opracowania graficzne, zdjęcia, wizualizacje oraz tekst podlegają ochronie przewidzianej przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 - tekst jednolity z późn. zm.). Kopiowanie, wykorzystywanie opracowań graficznych, zdjęć, wizualizacji lub/i tekstu bądź też ich fragmentów bez zgody BPBPiO "INWESTOR" s.c. jest zabronione.